MYSQL kurulum için Batch File Oluşturmak

MYSQL kurulum için Batch File Oluşturmak

Merhabalar,
MySql projeler ile oluşturduğumuz WinForms projelerimizde setup kısmında özellikle connection ayarlarında sorunlar yaşayabiliriz.
Bu gibi işlemlerde bizim bir noktada kurtarıcımız olabilecek yöntemlerden biri ise batch filelar olabilir. Fakat kurulumu yapacak bu bat dosyalarının aynı zamanda database userlarını da oluşturmalı ki program otomatik olarak bağlantıyı sağlayabilsin.

Aşağıda vermiş olduğum batch file kodlarını açıklayacak olursak yapacağınız tek işlem, MYSQL setup dosyalarınızın bulduğunu dizini ve MSI dosyanızı TEMP_DIR ve MYSQL_MSI değişkenine doğru bir şekilde yazmaktır.

Sonrasın da arkanıza yaslanıp izleyebilirsiniz.


@echo off


set TEMP_DIR=C:\mysql
set MYSQL_MSI=sql.msi


REM Timestamp Generator
set cur_yyyy=%date:~10,4%
set cur_mm=%date:~4,2%
set cur_dd=%date:~7,2%
set cur_hh=%time:~0,2%
if %cur_hh% lss 10 (set cur_hh=0%time:~1,1%)
set cur_nn=%time:~3,2%
set cur_ss=%time:~6,2%
set TIMESTAMP=%cur_yyyy%-%cur_mm%-%cur_dd%_%cur_hh%_%cur_nn%_%cur_ss%

set INSTALLDIR=C:\MySQL\MySQL Server 5.6
set MYSQL_DATA=C:\MySQL\
set MYSQL_INSTALL_LOG=MySQL_5_6_InstallLog.txt

set MYSQL_CONFIG_EXE=MySQLInstanceConfig.exe
set MYSQL_SERVICE_NAME=MySQL
set MYSQL_PORT=3306
set TEMPLATE_INI=my.ini
set MYSQL_INI=my-template.ini
set MYSQL_CONFIG_LOG=MySQL_5_6_ConfigLog.txt


REM make sure a clean install
IF EXIST "%INSTALLDIR%\data" (
MOVE /Y "%INSTALLDIR%\data" "%INSTALLDIR%\data_%TIMESTAMP%"
)


REM install MySQL
msiexec -i %TEMP_DIR%\%MYSQL_MSI% /quiet /l*v "%TEMP_DIR%\%MYSQL_INSTALL_LOG%" INSTALLDIR="%INSTALLDIR%" MYSQL_DATA="%MYSQL_DATA%"
set RETURN_CODE=%ERRORLEVEL%
IF %RETURN_CODE% EQU 0 GOTO CONFIG_MYSQL
echo %RETURN_CODE%: Install MySQL failed
GOTO END


REM config MySQL instance
:CONFIG_MYSQL
"%INSTALLDIR%\bin\%MYSQL_CONFIG_EXE%" -i -q "-l %TEMP_DIR%\%MYSQL_CONFIG_LOG%" "AddBinToPath=yes" "Port=%MYSQL_PORT%" "ServiceName=%MYSQL_SERVICE_NAME%"
set RETURN_CODE=%ERRORLEVEL%
IF %RETURN_CODE% EQU 0 GOTO CREATE_USER
echo %RETURN_CODE%: Configure MySQL failed
GOTO END


REM create MySQL user
:CREATE_USER
"%INSTALLDIR%\bin\mysql" -u root -e "CREATE USER 'mysql_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mysql_pw';"
set RETURN_CODE=%ERRORLEVEL%
IF %RETURN_CODE% EQU 0 GOTO GRANT_USER
echo %RETURN_CODE%: Create MySQL user failed
GOTO END


REM grant MySQL user privileges
:GRANT_USER
"%INSTALLDIR%\bin\mysql" -u root -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'mysql_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mysql_pw';"
set RETURN_CODE=%ERRORLEVEL%
IF %RETURN_CODE% EQU 0 GOTO FLUSH_PRIVILEGES
echo %RETURN_CODE%: Grant MySQL user failed
GOTO END


REM flush privileges
:FLUSH_PRIVILEGES
"%INSTALLDIR%\bin\mysql" -u root -e "FLUSH PRIVILEGES;"
set RETURN_CODE=%ERRORLEVEL%
IF %RETURN_CODE% EQU 0 GOTO VERIFY_USER_ACCESS
echo %RETURN_CODE%: Flush privileges failed
GOTO END


REM verify MS access rights
:VERIFY_USER_ACCESS
"%INSTALLDIR%\bin\mysql" -D mysql -u mysql_user -h localhost -pmysql_pw -e "SELECT create_priv FROM user WHERE user='mysql_user' AND host='localhost'"
set RETURN_CODE=%ERRORLEVEL%
IF %RETURN_CODE% EQU 0 echo %RETURN_CODE%
IF %RETURN_CODE% NEQ 0 echo %RETURN_CODE%: Verfiy MySQL user failed
GOTO END


:END

@echo off

msiexec.exe /I{7346AA6F-CC49-406D-AA97-93FBE3C25E79} /qn
echo %ERRORLEVEL%

Bol kodlu günler…

1,892 total views, 1 views today

No Comments

Leave a Comment

Ulaşım için: Facebook: /ganigani Twitter: @abdulgani_demir


*

%d blogcu bunu beğendi: